JA21

Wij zijn een conservatief-liberale partij met vertegenwoordigingen in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees parlement, diverse Provinciale Staten en Waterschappen en in de Gemeenteraad van Amsterdam. JA21 staat voor een soeverein Nederland, minder bureaucratische regeldruk uit Europa, meer betaalbare woningen, een streng en humaan asielbeleid en zoveel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren.

Partij samenvatting

 • JA21 is dé kernenergiepartij bij uitstek en pleit onomwonden voor een grootscheepse uitrol van kernenergie in Nederland. Sinds ons aantreden in de Tweede Kamer hebben wij een groot aantal plannen en moties ingediend om deze vorm van energie sneller en intensiever uit te rollen. En met reden. Want kernenergie is efficiënt, veilig, met de kleinste ecologische voetafdruk ook nog eens erg schoon én we sparen ons mooie Nederlandse landschap ermee.
 • Het aanvullende klimaatpakket leidt tot 2030 tot een ‘aanvullende’ beperking van de wereldwijde temperatuurstijging van slechts 0,000036 graden. Een onmeetbaar klein effect dat binnen een dag tenietgedaan wordt door landen als China en India, die als gevolg van het Parijse Klimaatakkoord nog jarenlang naar een piek in hun uitstoot mogen groeien.
 • Inzetten op klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat door investeringen in dijken, watermanagement, klimaatbestendig bouwen en onderzoek naar ‘adaptatie-innovatie’ Directe stop op nieuwe windparken op land en zee, zonnepanelen op daken in plaats van zonnevlaktes op grond
 • Een isolatie-offensief: vol inzetten op het isoleren van woningen; dé effectieve weg naar een lagere energierekening.
 • Geen warmtepompplicht per 2026.
 • Geen belastingen als pressiemiddel om Nederlanders een andere, ‘duurzamere’ levensstijl op te dringen
 • JA21 wil de accijnzen op benzine, diesel en lpg terug- brengen naar het niveau van april 2022. Rekeningrijden is voor JA21 geen optie, omdat het een oneerlijke voor- stelling van zaken is.
 • Structureel meer geld vrijmaken voor OV in de landelijke gebieden.
 • De maximumsnelheid moet terug naar 130 km/h daar waar het kan en veilig is, de limiet is bewezen onzinnig.
 • Vliegen moet weer betaalbaar worden en JA21 wil af van fiscale ontmoedigende maatregelen zoals de vliegbelasting. De verdriedubbeling van de vliegbelasting terugdraaien, te beginnen met een verlaging van €600 miljoen naar €300 miljoen per jaar. Op deze manier kan de vliegticketbelasting per ticket direct gehalveerd worden.
 • Onze agrarische sector speelt op Champions League-niveau. Dat komt mede doordat onze agrarische sector de laagste impact heeft op het milieu van alle landen in de wereld.
 • Maar als de boer verdwijnt, verdwijnt het groene Nederland. Dan bezaai- en talloze hectare zonnepanelen ons land.
 • JA21 wil realiteitszin in de natuurdoelen voor Natura2000-gebieden door te stoppen met wens- denken: de habitat die er was toen de Natura2000 gebieden werden aangewezen moet leidend zijn. Teruggrijpen naar ideaalbeelden van lang vervlogen tijden is niets meer dan peperdure luchtfietserij. JA21 staat dan ook pal voor de landbouwsector.
 • De zogenaamde KDW (Kritische Depositiewaarde) is als instrument veel te rigide om de daadwerkelijke stand van onze natuur in kaart te brengen. Niet alleen de stikstof- depositie, maar ook zaken als hydrologie, natuurbeheer- pakketten, menselijke activiteiten en de immer veranderende weersomstandigheden hebben immers impact op de natuur.
 • Dat Nederland zich op Europees niveau gaat inzetten om de desastreuze effecten van de Natuurherstelwet te voorkomen.
 • De natuur heeft amper baat bij het piekbelasterbeleid waarin boerderijen worden opgekocht. Het recente onderzoek van de Universiteit van Amsterdam bevestigt de stellingname van JA21 dat de kritische depositie waarde (KDW) niet geschikt is om te bepalen wat er moet gebeuren met veehouders.