natuur-scores

Wij proberen het je zo makkelijk mogelijk te maken door alle informatie van de partijen op 1 website aan te bieden. Informatie zoals: wat zijn hun plannen, hoe gaan ze om met de natuur. We geven alle partijen een natuurscore. De score wordt onderbouwd door een onderzoek dat gedaan is door twee wetenschappers die zijn verbonden aan Stem op de natuur.

(A = heel goed voor natuur,…, F = heel slecht voor natuur).

GroenLinks-PvdA

B

Nieuw sociaal contract

D

JA21

F

Volt

B

Boer Burger Beweging

E

Forum voor Democratie

F

Partij voor de vrijheid

F

Partij voor de dieren

A

Christen Unie

B

SP

C

SGP

E

D66

B

CDA

D

VVD

D

Stem 22 november voor de natuur

Over de natuurscore

De Natuurscores zijn als volgt tot stand gekomen.

  1. De partijprogramma’s van de 15 grootste (verwachte) partijen zijn gedownload en omgezet in word. DENK en NSC vielen daarbij af want die hadden toen (1 oktober) geen partijprogramma.
  2. Uit de 13 partijprogramma’s zijn zoveel mogelijk concrete actiepunten verzameld die te maken hebben met natuur/milieu/klimaat. Dus onderwerpen als energie, mobiliteit, voeding, landbouw, natuur, wonen en leefomgeving zijn gebruikt.
  3. De namen van de partijen zijn verwijderd.
  4. De 13 ‘blinde’ samenvattingen (max 3 A4 per partij) zijn door 13 deskundigen op het vlak van natuur/milieu/klimaat gescoord (score 6 tot 1) op ‘hoe goed of slecht zijn al deze actiepunten gezamenlijk naar uw inschatting voor natuur/milieu/klimaat?’. De scores van de beoordelaars kwamen goed overeen wat een teken van betrouwbaarheid is.
  5. De scores zijn (afgerond) vertaald in een Natuurscore (6=A, …, 1=F).
  6. Gezien het belang van NSC is hun pas op 24/10 gepubliceerde programma later alsnog ook beoordeeld door de deskundigen. Dat kon niet ‘blind’ maar dat heeft gezien de onafhankelijkheid van de experts vermoedelijk geen effect op de betrouwbaarheid.


Voor een uitgebreide versie van deze uitleg en de precieze scores kunt u deze file downloaden.