Partij voor de vrijheid

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een Nederlandse politieke partij met een nationalistische signatuur. Ze werd opgericht door Geert Wilders na zijn afscheiding van de VVD. Wilders is de fractievoorzitter, partijleider en het enige lid van de PVV. De partij heeft zetels in de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Eerste Kamer en was ook vertegenwoordigd in het Europees Parlement.

Partij samenvatting

 • Er gaan miljarden naar een oorlog die niet de onze is, miljarden naar Afrika, miljarden naar Brussel, miljarden naar onzinnig klimaat- en stikstofbeleid, miljarden naar massa-immigratie.
 • Al tientallen jaren worden we bang gemaakt voor klimaatverandering. Hoewel de voorspelde rampscenario’s – over de wereld die zou vergaan – door de jaren heen steeds extremer werden, is geen daarvan ooit uitgekomen.
 • Nederland is verantwoordelijk voor nog geen half procent van de totale mondiale CO2-uitstoot. In antwoord op vragen van de PVV gaf de minister toe dat zijn klimaatpakket met 122 maatregelen zou leiden tot een mindere opwarming van de aarde van slechts 0,000036 graden. Wat Nederland hiermee aan CO2 bespaart, wordt door China volledig tenietgedaan in minder dan één dag. En dat allemaal voor € 28 miljard! Met realisme heeft het niets te maken; met klimaatideologie en grootheidswaan des te meer.
 • Belemmerende stikstofregels van tafel
 • Kolen- en gascentrales blijven open
 • Nieuwe kerncentrales bijbouwen
 • Geen Gronings gas, maar meer en snellere gas- en oliewinning op de Noordzee, géén export van Nederlands gas
 • Langetermijncontracten voor de import van (vloeibaar) gas afsluiten
 • Stoppen met de miljarden verslindende reductie van CO2
 • Terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord; Klimaatwet intrekken
 • Klimaatfonds schrappen, wel extra geld voor dijkverhoging en Ruimte voor de Rivier
 • SDE++ en andere klimaatsubsidies schrappen
 • Geen windturbines, geen zonneparken
 • Geen biomassa
 • Verlagen van de energiebelasting
 • Verlagen van de btw op energie
 • Geen vliegtaks, geen vleestaks
 • Snellere schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen
 • Salderingsregeling zonnepanelen in stand houden
 • Maar de laatste jaren horen we niets anders dan: stikstof hier, stikstof daar, boeren moeten stoppen, boeren moeten weg… Het is een totale hetze geworden.
 • De PVV zegt heel duidelijk: nee, wij willen niet minder boeren, maar een einde aan de boerenhaat. We moeten weer terug naar die collectieve trots van weleer. De boeren moeten blijven.
 • Laat de boer boeren en laat de visser vissen!
 • Bied de boeren een goed toekomstperspectief en een eerlijke prijs
 • Stikstofregels schrappen, op z’n minst versoepelen
 • Stikstoffonds schrappen
 • Geen verplichte uitkoop; geen onteigening
 • PAS-melders legaliseren
 • Kritische depositiewaarden (kdw’s) uit de wet
 • Zet onze nationale voedselvoorziening weer op 1
 • Geen verbod pulsvisserij
 • Geef vissers de ruimte; de zee niet volbouwen met windturbineparken
 • Uitbreiding dierenpolitie
 • Dierenmishandelaars, illegale handelaren, malafide broodfokkers, stropers, trofeejagers en de plezierjacht keihard aanpakken
 • Professionele Nationale Dierenambulance
 • Dieren onomkeerbaar bedwelmen vóór de slacht
 • Verbod op ritueel slachten
 • Financiële steun aan ouderen met een laag inkomen voor kosten dierenarts bij zieke huisdieren
 • Meer wegen aanleggen
 • Brandstofaccijns verlagen
 • Geen rekeningrijden
 • Maximumsnelheid verhogen naar 140 km/h
 • Geen verbod op de verkoop van brandstofauto’s
 • Alle milieuzones schrappen
 • NS en ProRail samen in één groot Nederlands Spoorbedrijf
 • NS moet flink aan de bak als het gaat om punctualiteit
 • Voldoende treinen en zitplaatsen in de spits en
 • Betaalbaar en veilig Openbaar Vervoer
 • Ruim baan voor Schiphol
 • Vliegtaks afschaffen
 • ·       Limburg, Noord-Brabant en Gelderland verdienen meer maatregelen tegen hoogwater: ruimte voor de rivier. Trek de portemonnee voor schadeafhandeling in Limburg!